normakontroll

Az alkotmánybíráskodás fő funkciója a normakontroll, vagyis a jogszabályok alkotmányosságának vizsgálta. A normakontrollt az Alkotmánybíróság többféle hatáskörben is gyakorolhatja. A normakontroll lehet előzetes (a priori), amely esetben az Alkotmánybíróság egy még ki nem hirdetett jogszabály alkotmányosságát vizsgálja, és lehet utólagos (a posteriori), amikor a már kihirdetett (sőt, általában már hatályba lépett) jogszabály alkotmányossága az Alkotmánybíróság vizsgálódásának tárgya. Előzetes normakontroll esetében az alkotmányellenesség megállapításának az az eredménye, hogy a törvényt ebben a formában nem lehet kihirdetni, utólagos normakontroll esetén pedig az alkotmányellenes jogszabály vagy jogszabályi rész megsemmisítésére kerül sor. A normakontroll egy másik csoportosítás szerint lehet absztrakt vagy konkrét. Előbbi esetben közvetlenül valamely norma alkotmányossága kerül vizsgálatra, míg konkrét normakontroll esetén valamely egyedi ügyben alkalmazott jogszabály alkotmányosságát vizsgálja az Alkotmánybíróság.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt: Alkotmánybíróság. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 401.

Relációk