Magyarország Alaptörvénye

Az Alaptörvény Magyarország 2011. április 25-én, Húsvétkor elfogadott alkotmánya, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. Mint alkotmány, Magyarországon a jog elsődleges forrása, Magyarország jogrendszerének az alapja, a jogrendszer csúcsán elhelyezkedő jogforrás. Ennél fogva, és mivel minden egyéb jogszabály az Alaptörvényből ered, azzal egyetlen jogszabály sem lehet ellentétes. Elfogadásának és módosításának az összes országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata képezi feltételét. Az Alaptörvény és az azt módosító törvények tárgyköre, tartalma és részletessége nem korlátozott. Az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja az elfogadott Alaptörvényt és annak módosításait alkotmányossági szempontból, kivéve a közjogi érvénytelenség esetét, azaz ha az Alaptörvény-módosítást a vonatkozó formai és eljárási szabályok megszegésével alkotnák meg.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 65-66.

Relációk