bírósági igazgatás

A bírósági igazgatás a bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos igazgatási feladatokat foglalja magába. A bíróságok központi igazgatását Magyarországon az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnöke látja el, továbbá az ítélőtáblák és törvényszékek elnökei igazgatási tevékenysége felett is felügyeletet gyakorol. Az OBH elnökének munkáját az Országos Bírói Hivatal segíti. Az OBH és elnöke munkájának felügyeletét pedig az Országos Bírói Tanács látja el. Ellenőrzési, véleményező és javaslattételi jogkörökkel rendelkezik. Legerősebb jogosítványának az tekinthető, hogy jogában áll az Országgyűlésnél kezdeményezni az Országos Bírói Hivatal elnöke tisztségétől való megfosztását, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 383-387.

Relációk