alkotmánybírósági határozat

Az alkotmánybírósági határozatok olyan, rendszerint valamilyen alapjogsérelmet megelőző, vagy orvosló extern normatív aktusok, amelyeket az Alkotmánybíróság ad ki, és amelyek jogforrásnak tekinthetők. Az Alaptörvény hatályba lépése előtt született alkotmánybírósági határozatokat az Alaptörvény negyedik módosítása hatályon kívül helyezte, az azok által kifejtett joghatásokat nem érintve. Mindezek következtében az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok csupán bizonyos feltételek fennállta esetén hivatkozhatóak, így ha a lényeges dolgok tekintetében azonosnak tekinthető a korábban hatályos alkotmány, valamint az Alaptörvény szövege.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 153-154., Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) 19. cikk

Relációk