jogorvoslathoz való jog

A jogorvoslathoz való jog egy eljárási hog, ami azt jelenti, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy a jogát vagy jogos érdekét sértő bírósági, hatósági és más közigazgatási döntéssel szemben jogorvoslattal éljen. A jogorvoslathoz való jog minden embert megillet, tehát nem csupán a magyar állampolgárokat. Ez a jog azt követeli meg, hogy az egyén az érdemi határozattal szemben más szervhez, vagy pedig a döntést meghozó szerven belül magasabb szintű fórumhoz fordulhasson. Ennek a szervnek vagy fórumnak azonban nem kell bíróságnak lenne. A jogorvoslathoz való jog akkor tekinthető biztosítottnak, ha a szabályozás révén valódi lehetőség nyílik a sérelem orvoslására. A jogorvoslathoz való jog nem foglalja magába a rendkívüli jogorvoslati lehetőségeket (perújítás, felülvizsgálat), csupán a rendes jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét követeli meg. A jogorvoslat költségének mértékéhez közvetlenül nem kapcsolódik a jogorvoslathoz való jog érvényesülésének kérdése.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető személyi jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 204.

Relációk