helyi önkormányzat

A helyi önkormányzatok Magyarországon a helyi közügyek intézésére létrehozott közjogi szervek. A helyi önkormányzatoknak két típusa található meg hazánkban, méghozzá a települési és a területi önkormányzatok. Fontos hangsúlyozni, hogy a helyi önkormányzat tágabb fogalom a települési önkormányzat fogalmánál, így azok nem szinonim fogalmak. Mindezt kifejezhetjük úgy is, hogy minden települési önkormányzat helyi önkormányzat, de nem minden helyi önkormányzat települési önkormányzat. A települési önkormányzatok községekben, városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben. Budapest az önkormányzatiság szempontjából különös szereppel bír, ugyanis települési és területi önkormányzatnak minősül egyidejűleg.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 434-437., Temesi István: A helyi önkormányzatok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 273-294., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)31-35. cikk , 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3.§

Relációk