érvényesség

Egy jogszabály akkor érvényes, ha egyrészt megalkotása a vonatkozó eljárási szabályok szerint, azokat betartva, az arra jogosult szerv vagy személy által történt, a jogforrási hierarchiának megfelel, abba illeszkedik (az alacsonyabb szinten lévő jogszabályok nem lehetnek ellentétesek a magasabb szinten lévő jogszabályokkal, továbbá szabályszerűen kihirdetésre került. Az érvényesség és a hatályosság egymástól elválnak, így például az 1989-es, novelláris alkotmánymódosítás érvényes, ugyanis a fenti feltételek teljesültek rá vonatkozóan, ugyanakkor már nem hatályos.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 76-79., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 126-142.

Relációk