kormányforma

A kormányforma az államok aszerinti osztályozását jelenti, hogy egy adott államban miként alakul a tényleges hatalommegosztás. A különböző kormányformákat aszerint tudjuk megkülönböztetni, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalom között milyen a kapcsolat, a végrehajtó hatalom politikai felelősséggel tartozik-e a parlament felé, megbuktatható-e általa vagy sem. Emellett szükséges azt is vizsgálni, hogy a végrehajtó hatalom, az államfői és kormányfői tisztség egy kézben összpontosul (monolitikus), vagy pedig elkülönül (duális). A leggyakrabban megkülönböztetett kormányformák az alkotmányos monarchia (pl. Monaco, Lichtenstein, Jordánia), a parlamentáris (pl. Németország mint a kancellári altípus megtestesítője, Egyesült Királyság), a prezidenciális (elnöki, pl. Amerikai Egyesült Államok), a szemiprezidenciális (félelnöki, félprezidenciális, pl. Franciaország, Románia), illetve a direktoriális (kollegiális) kormányforma (Svájc). A kormányforma nem tévesztendő össze az államformával, illetve a kormánytípussal.

Tudományterület:

Forrás:

Patyi András - Varga Zs. András: Általános Közigazgatási jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012. 43., Szalai András: A kormányforma kérdése és dilemmái. In: Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 77-87.

Relációk