államterület

Az államterület az állam fogalmi elemeinek egyike a népesség és a főhatalom (szuverenitás) mellett, az állami területi főhatalmának elsődleges – államhatár álal határolt -tárgya, ahol az állam szuverenitása érvényesül, s amely terület nemzetközi szerződések által meghatározott és elismert. Az állam területéhez tartozik a szárazföld, a kontinentális talapzat. Emellett további 200 tengeri mérföldes sáv az államok kizárólagos gazdasági területe. Az állam területét képezi még az adott országban lajstromozott hajó, valamint az adott állam felségjelét viselő repülő fedélzete (úszó, illetve lebegő államterület). Az állam területe függőlegesen az állam feletti légtérre, és a földfelszín alatti területre is kiterjed.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 107-108.

Relációk