parlamenti jog

Parlamenti jog alatt mindazokat a jogszabályokat, jogszokásokat, szokásjogokat, alkotmányos közmegegyezések és precedensek együttesét értjük, amelyek a parlament mint törvényhozás feladat- és hatásköreit, megalakulását, megszűnését, szervezetét, működését, fegyelmi rendjét, továbbá az országgyűlési képviselők jogállását meghatározzák. Szélesebb értelemben a parlamenti jogba tartozik a fentieken kívül minden olyan jogi norma, amely a parlament működéséhez akár csak érintőlegesen kapcsolódik. Mint láthattuk, a parlamenti jog forrásainak az alkotmányt, az egyes törvényeket, az egyéb jogi normákat, szokásjogokat, jogszokásokat, alkotmányos konvenciókat és precendenseket tekinthetjük.

Tudományterület:

Forrás:

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. East-European Non-Fiction. Atlantisz, Budapest, 2010. 27.

Relációk