jogállam

A jogállamiság elve jelenti egyrészt a jog állam feletti uralmát, így az állam alkotmánynak és egyéb jogszabályoknak való alávetettségét, másrészt a jogállamiság elemeinek tekinthetünk olyan elveket és követelményeket, mint az alapvető jogok biztosításának követelményét, a független bíráskodás elvét. Az Alaptörvény kimondja, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam, ahogyan azt a korábbi alkotmány is tette. A fogalom tartalmát azonban az Alkotmánybíróság bontotta ki részletesen, a jogállamiság követelményét a közhatalom gyakorlása, a hatalommegosztás, a közigazgatás törvényessége, a jogalkotás rendje, valamint a jogbiztonság kontextusában.

Tudományterület:

Forrás:

Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. Pécs: Kodifikátor Alapítvány, 2016. 97-102.

Relációk