mentelmi jog

A mentelmi jog olyan jogosítvány, amelynek célja az, hogy a parlamenti függetlenséget, illetve egyéb közhatalmi szervek függetlenségét óvja a külső befolyásolásoktól azáltal, hogy a parlament tagjai személyes biztonságát fokozottan védi. A mentelmi jognak két részeleme van, méghozzá a sérthetetlenség és a felelőtlenség. A sérthetetlenség (inviolabilitás) azt jelenti, hogy a képviselőkkel szembeni büntetőeljárások megkezdéséhez és lefolytatásához szükséges a parlament jóváhagyása annak érdekében, hogy a képviselőket megóvja a megalapozatlan büntetőeljárástóla. A felelőtlenség (immunitás) nem jelent mást, mint azt, hogy a képviselő a parlamenten kívül nem vonható felelősségre a képviselői tevékenységének gyakorlása, így a parlament plénuma előtt vagy a bizottságban kifejtett véleménye vagy leadott szavazata miatt. Menetelmi joggal a nemzetiségi szószólók és a háznagy is rendelkeznek, valamint a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, az Országos Bírói Hivatal Elnöke, a bírák és az Állami Számvevőszék elnöke.

Tudományterület:

Forrás:

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. East European Non Fiction. Atlantisz, Budapest, 2010. 206-216., 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 29./A. §, 73-79.§

Relációk