rendőrség

A rendőrség egy állami és fegyveres rendvédelmi szerv, amely az államigazgatás részeként működik. Feladatkörébe tartozik a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, továbbá államigazgatási és rendészeti feladatok ellátása, a közrend és a közbiztonság védelme, a határforgalom ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem, illetve bűnmegelőzési és bűnüldözési célú ellenőrzés folytatása. A rendőrség tagjai nem csupán a hivatásos állományú rendőrök, hanem polgári állományú alkalmazottak is.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Zoltán József: A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szerkezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 264-265., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 46. cikk, 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

Relációk