kormánybizottság

A kormánybízottság a kormány egyik testületi segédszervtípusa, amely tevékenysége több igazgatási ágazatra kiterjed, az azok közötti együttműködés koordinálására hivatott. A kormány jogosult a létrehozatalukra, méghozzá normatív határozat, vagy kormányrendelet útján, tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek. Törvény vagy kormányrendelet ügydöntő jogkört is biztosíthat a kormánybizottságnak. A kormánybizottság saját maga jogosult ügyrendjében meghatározni működésének szabályait.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Temesi István: A központi közigazgatás. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 150-151.

Relációk