nemzetiség

A nemzetiségi törvény alapján nemzetiség minden olyan népcsoport, amely legalább száz éve honos Magyarország területén, a társadalmon belül számszerű kisebbségben van, a társadalom többi részétől olyan ismérvek különböztetik meg, mint az önálló nyelv, kultúra és hagyományok, emellett tanúbizonyságot tesz olyan összetartozástudatról is, amely ezen ismérvek megőrzésére, továbbá történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek megőrzésére irányul. A nemzetiség fogalma a magyar jogban a korábban használatos nemzeti és etnikai kisebbség fogalmát váltotta fel a 2011 után. Jelenleg Magyarországon a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán minősül nemzetiségnek, ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy a törvényi feltételek fennállta esetén más népcsoportok is kérelmezzék a nemzetiségként történő elismerésüket. Ezen eljárásra – bizonyos eltérésekkel – az országos népszavazási eljárásra vonatkozó szabályok vonatkoznak.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 1.§, 148.§, 1. melléklet

Relációk