államforma

Olyan, az államok osztályozásának alapját képező ismérvek összessége, amelyek a legfőbb államhatalom birtokosa és a hatalom gyakorlásának módja szerinti csoportosítást jelentenek. Az államformát leginkább az alapján csoportosíthatjuk, hogy az adott esetben milyen az éllamfő legitimációja: tradícionális (hagyományokon alapuló, például öröklött), vagy pedig sem. A két fő államforma a monarchia és a köztársaság, de léteznek vegyes államformák is.

Tudományterület:

Forrás:

Lamm Vanda (főszerk.): Jogi lexikon. Átdolgozott és bővített kiadás. Complex Kiadó, Budapest. 40.o., Halász Iván: Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 57-58., Trócsányi László - Csink Lóránt: Allamforma, kormányforma, államszerkezet. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 89-90.

Relációk