félprezidenciális kormányforma

A félprezidenciális kormányforma az elnöki és a parlamentáris rendszer között képez átmenetet, amelyben a végrehajtó hatalom felelősséggel tartozik a törvényhozó hatalomnak, ugyanakkor a végrehajtó hatalom csúcsa független a a törvényhozástól, s az elnöknek jelentős hatáskörei vannak a végrehajtó hatalomban, ugyanakkor létezik miniszterelnök is, a végrehajtó hatalom nem monolitikus, hanem duális. A francia 1958-as alkotmány révén került megalkotásra a félelnöki rendszer mintapéldája.

Tudományterület:

Forrás:

Szalai András: A kormányforma kérdése és dilemmái. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 84-86.

Relációk