közjogi szervezetszabályozó eszközök

A közjogi szervezetszabályozó eszközök olyan jogforrások, amelyek csupán a szabályozó szervre magára, illetőleg a vezetése, illetve irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervekre bírnak kötelező erővel. Míg a jogszabályokat ki kell hirdertni, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket csupán közzé kell tenni. Ezeket korábban az állami irányírás egyéb jogi eszközeinek nevezték, ám ez az elnevezés ma már nem hatályos. A közjogi szervezetszabályozó eszközök a normatív határozat, továbbá a normatív utasítás.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 87-89.

Relációk