parlamenti ellenőrzés

A parlamenti ellenőrzés a parlamentek egyik klasszikus funkciója, amelynek különböző eszközei alakultak ki, és a törvényhozó és végrehajtó hatalom viszonyát érinti, ugyanis alatta a kormány parlament általi ellenőrzését értjük. Bár a parlament ellenőrző funkciója kiterjed a teljes végrehajtó hatalomra, csupán a kormánnyal szemben lehetséges a felelősség megállapítása, méghozzá annak politikai felelőssége keretei között. A kormány parlament általi ellenőrzése megnyilvánul a kormányalakítás során, a bizalmi és bizalmatlansági indítvány útján, a költségvetési jog útján, továbbá az információszerzés és beszámoltatás útján, a politikai vitán keresztül, a parlamenti kérdések által, továbbá a parlament ellenőrző szervein keresztül.

Tudományterület:

Forrás:

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. East-European Non-Fiction. Budapest: Atlantisz, 2010. 50., 342-368.

Relációk