igazgságszolgáltatás

Az igazságszolgáltatás a jogviták közhatalmi erővel, előre meghatározott jogszabályok alapján történő eldöntését, ezáltal a jogszabályok érvényesítését célzó állami tevékenységet jelenti. Az igazságszolgáltatást a bíróságok végzik, a bírósági szervezetrendszer képezi az igazságszolgáltatást mint a három hatalmi ág egyikét. A bírói hatalom kizárólagos megtestesítőjének az igazságszolgáltatás tekinthető. Az igazságszolgáltatás alapelvei az igazságszolgáltatás bírói monopóliuma, az igazságszolgáltatás egységének elve, a társasbíráskodás elve, a néprészvétel elve, a bírósági tárgyalás nyilvánosságának elve, az anyanyelv használatának joga, az ártatlanság vélelme, a védelemhez, a védőválasztáshoz, és a képviselethez való jog, a jogorvoslati jogosultság elve, a bírósághoz fordulás joga, a tisztességes eljáráshoz való jog, továbbá a bírói függetlenség.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: A bíróságok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 191-202., Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 355-377.

Relációk