bíróság

A bíróságok az igazságszolgáltatási feladatokat ellátó közjogi szervek, amelyek lehetnek rendes bíróságok, különbíróságok vagy rendkívüli bíróságok. Magyarországon első fokon a járásbíróságok, illetve a kerületi bíróságok járnak el, kivéve ha az adott ügy első fokú eljárását törvény törvényszék elé utalja. Egyébként a törvényszék másodfokon jár el. Minden megyében van törvényszék, Nógrád megye és Békés megye kivételével a megyeszékhelyen. Nógrád és Békés megyékben pedig a történelmi megyeszékhelyen, Balassagyarmaton, illetve Gyulán. Az ítélőtáblák soha nem bírálnak el elsőfokú ügyeket, feladatuk a törvény által hatáskörükbe utalt jogorvoslati kérelmek elbírására. A legfelső bírói szerv a Kúria, amelynek feladata nem csupán az ítélkezés, hanem a bíróságok jogalkalmazása egységességének bizotsítása is. Emellett léteznek még a rendes bírósági szervezetbe betagozódó közigazgatási és munkaügyi bíróságok, amelyek szintén első fokon járnak el a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 346-382.

Relációk