egészséges környezethez való jog

Az (egészséges) környezethez való jog az emberi jogok harmadik generációjához, a golbális vagy szolidaritási jogok közé tartozik, és azt jelenti, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezethez. A környezetvédelem egyik fontos alapelve, a „károkozó fizet” elve is belefoglaltatott az Alaptörvénybe, miszerint aki a környezetben kárt okoz, köteles azt helyreállítani, vagy pedig viselnie kell a helyreállítás költségeit, s kiemelésre kerül az is, hogy tilos Magyarország területére szennyező hulladékot annak céljából behozni, hogy az itt kerüljön elhelyezésre. Az egészséges környezethez való jog alapjogi mivolta mögötti legfőbb indok az élet természeti alapjainak fenntartása, továbbá a jövő generáció életfeltételeinek a fenntartása. E jog levezethető az élethez való jog kapcsán az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségéből. Az egészséges környezethez való jognak nincs alanyi jogi oldala, nem keletkeznek belőle szubjektív egyéni jogok.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Harmadik generációs jogok. Az egészséges környezethez való jog. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 219-220.

Relációk