második parlamenti kamara

A kétkamarás parlamentek második kamaráját sokféleképpen szokás nevezni (pl. felsőház), és sokféle alapon szerveződhet, típusai között szerepelnek a szövetségi államok második kamarái, amelyekben a tagállami érdekek kerülnek megjelenítésre (pl. Németország), azok a második kamarák, amelyek bizonyos területi érdekek mentén szerveződnek (pl. Spanyolország), az arisztokratikus vagy történeti felsőházak (pl. Egyesült Királyság), korporatív második kamarák (pl. Szlovénia), vagy pedig népképviseleti alapon szerveződő második kamarák (pl. Románia). Léteznek egyéb rendezőelvek mentén szerveződő második kamarák is, mint például a kinevezéssel és betöltött hivatal alapján tagokká váló személyeket tartalmazó második kamarák. A két parlamenti kamara viszonya szerint a kétkamarás parlament lehet aszimmetrikus, amikor az egyik kamara (rendszerint az első) erősebb jogkörökkel rendelkezik, mint a másik, továbbá lehet szimmetrikus, amikor a két kamara jogkörei egyenlőek.

Tudományterület:

Forrás:

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. East-European Non-Fiction. Atlantisz, Budapest, 2010. 75-108.

Relációk