elvi bírósági határozat

Az elvi bírósági határozat a Kúria által kiadott olyan döntés, amely akkor kerül kiadásra, ha a Kúria valamely ítélkező tanácsa olyan határozatot hozott, amely a társadalom széles körét érinti, vagy pedig a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű elvi kérdésekre is kiterjed. Az ítélkező tanács elnöke ilyen esetekben haladéktalanul értesíteni tartozik az ügy tárgya szerinti szakág kollégiumi vezetőjét, aki pedig azt az elvi közzétételi tanács elé terjeszti, amely tanács jogosult dönteni arról, hogy az adott határozatot elvi bírósági határozatként közzétegyék-e, vagy sem.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2013. 371.

Relációk