jogszabály érvényessége

A jogszabály érvényessége azt jelenti, hogy a jogszabály kötelező erővel rendelkezik és joghatás kiváltására alkalmas. A jogszabályok érvényességét a modern jogrendszerek rendszerint négy alapvető feltételhez kötik. (1) A jogszabálynak a jogszabály létrehozására feljogosított szervtől kell származnia. A jogalkotásra feljogosított szervek köre országonként és koronként változik: rendszerint a törvényhozó szervek, a végrehajtás egyes szervei (Kormány, miniszterek) és az önkormányzatok tartoznak ide. A jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek körét Magyarországon az Alaptörvény határozza meg (vö. Alaptörvény T cikk). (2) A jogszabályt a vonatkozó eljárási előírásoknak megfelelően kell megalkotni. (3) A jogszabályt az előírt módon ki kell hirdetni, ami biztosítja, hogy a jogszabály előírásai a jogalanyok számára szabadon megismerhetőek. (4) A jogszabály illeszkedjen a jogforrási hierarchiájába.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 103-104. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 261-265.

Relációk