visszaható hatály

Visszaható hatályú jogalkotás esetén a jogalkotó a jogszabály előírásait a jogszabály kihirdetését megelőző időre is alkalmazni rendeli. Ez azért ellentmondásos, mert olyan elvárásokat támaszt(hat) a jogalanyok irányába, amelyeket korábban nem ismerhettek, így nem vehettek figyelembe magatartásuk meghatározásakor. A modern jogrendszerek általános követelménye, hogy jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Kivételt képeznek a tilalom alól azok a szabályok, amelyek korábban jogellenes magatartásokat nyilvánítanak jogszerűvé, illetve az érintettek részére a korábbinál kedvezõbb szabályozást tartalmaznak. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény második szakasza kimondja, hogy jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.

Tudományterület:

Forrás:

Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 264. Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012) 105.

Relációk