választási rendszer

A választási rendszerek azok a szisztémák, valamint az ezekhez kapcsolódó módszerek és technikák, amelyek alapján valamely szintű (Magyarországon európai parlamenti, országgyűlési, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati) választásokat követően, a szavazás befejezése után szétosztják a mandátumokat, vagyis megállapítják, hogy mely induló egyéni jelöltek, és adott listáról hány személy jut mandátumhoz. A választási rendszerek igen sokfélék lehetnek, megkülönböztetünk többségi, arányos és vegyes választási rendszereket. A többségi választási rendszerek lehetnek abszolút (pl. Franciaországban), vagy relatív többségiek (pl. az Egyesült Királyságban). A magyar választási rendszer vegyes. Egyes mandátumok (106) egyéni választókerületekben, relatív többségi rendszerben kerülnek kiosztásra, míg az országos listákról (nemzetiségi listákról, illetve pártlistákról) 93 mandátumot lehet elérni. Az országos listákon kiosztásra kerülő mandátumok egy része a töredékszavazatok útján keletkező, ún. kompenzációs mandátum.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Választások és választási rendszerek. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 117-134., Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Budapest: HVG-Orac, 2013. 185-211.

Relációk