váratlan (külső) támadás

A váratlan (külső) támadás a különleges jogrend egyik altípusa, amelyet – a többi különleges jogrenddel ellentétben – nem kell kihirdetni, ami magától értetődő. Ilyen esetben a Kormány kötelezettsége megtenni a támadás kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. Az intézkedések megtételének azonban nem csak a Kormány alárendeltségébe tartozott felkészített erők, hanem az állampolgárok is címzettjei. Ez a rendkívüli állapot megszűnik, ha szükségállapot vagy rendkívüli állapot kihirdetéséről döntenek, vagy ha a kiváltó okok leküzdésre kerülnek. A Kormány köteles a köztársasági elnököt és az Országgyűlést haladéktalanul tájékoztatni a megtett intézkedésekről.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András - Till Szabolcs: A különleges jogrend. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás, HVG-Orac, Budapest, 2016. 485; 506-508., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 52. cikk

Relációk