kormánytípus

A kormánytípus a kormányok aszerinti osztályozását jelenti, hogy a kormányon belül mennyire kiemelkedő a miniszterelnök szerepe, milyen mértékben emelkedik ki minisztertársai közül. A kormánytípusok megkülönböztetése Giovanni Sartori nevéhez fűződik. A kormányforma és kormánytípus elválnak egymástól. Három fő kormánytípust jelölhetünk meg. Az első a perszonalizált miniszterelnöki kormány (pl. Egyesült Királyság), ahol a miniszterelnök első az egyenlőtlenek fölött, a kormányfő pozíciója ennél a kormánytípusnál a legerősebb. A következő a kancellári kormánytípus (pl. Németország). Ennél a miniszterelnök (a kancellár) első az egyenlőtlenek között, kiemelkedik kormámyból azáltal, hogy meghatározza a kormány politikájának irányát, kiválasztja a minisztereket, s az államfő csupán szimbolikus kinevezési jogkörrel rendelkezik, a minisztereknek rendelkezniük kell a kormányfő bizalmával, s ha a miniszterelnöktől megvonja a bizalmat a parlament, az egész kormány bukik, s a miniszterelnök személyét jellemzően a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményével erősítik meg. A harmadik kormánytípus a minisztertanácsi vagy konszociális kormánytípus (pl. Svájc), ahol a miniszterelnök első az egyenlők között, egyenlő a miniszterekkel, és inkább adminisztratív szereppel rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Szalai András: A kormányforma kérdése és dilemmái. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014. 87-89.o.

Relációk