szavazókör

A szavazókör az az egy településen belüli egység, amelyben a választópolgárok leadhatják szavazataikat. Minden településen kötelező legalább egy szavazókört létrehozni, és egy szavazókörre körülbelül hatszáz, ám legfeljebb ezerötszáz választópolgár juthat. A szavazóköri beosztás, a szavazókörök száma, és sorszáma megállapítására a jegyző jogosult, mivel ő a helyi választási iroda vezetője. Köteles a szavazóköröket érintő változások folyamatos figyelemmel kísérésére, és szükség esetén a megkövetelt intézkedések, változtatások megtételére.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás, HVG-Orac, Budapest, 2016. 214.

Relációk