eskü

Az eskü a jogviszony keletkezésekor egyfelől egy ünnepélyes aktus, fogadalom a közszolgálat legfontosabb értékeinek megőrzésére. Másrészt alapvető jelentőségű jognyilatkozat is, ugyanis az eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok, amelyre bárki hivatkozhat. Tehát a közszolgálati jogviszony nem jöhet létre nélküle, eskütétel hiányában a közszolgálati tisztviselő nem állítható szolgálatba. Az esküt a kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak előtt kell elmondani, majd írásban meg is kell erősíteni. A közszolgálati tisztviselők eskü szövege: „Én…. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 44. §

Relációk