munkáltatói jogutódlás

A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás azt jelenti, hogy az annak időpontjában fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek a jogutódlás időpontjában a jogelődről (átadó) a jogutód (átvevő) munkáltatóra szállnak át. Ezt az átszállást általános jogutódlásnak nevezzük, mert minden jog és kötelezettség átszáll az új munkáltatóra. Ha ebben az esetben a szolgálati viszony (feladat, munkakör) és a munkavégzés helyéül szolgáló település nem változik, a kinevezés módosításához nem kell a közszolgálati tisztviselő beleegyezése. A tisztviselőt az átszállást követő harminc napon belül az átvevő köteles írásban tájékoztatni a munkáltató személyében bekövetkezett változásról. Ha a jogutódlás következtében úgy változtatja meg az átvevő a tisztviselő kinevezését, hogy a változás érinti a tisztviselő feladatkörét, munkakörét, illetményét vagy a munkavégzés helyéül szolgáló települést, a tisztviselőt – kérelmére – fel kell menteni ha az új illetményének összege nem éri el a korábbi illetménye 80%-át, illetve vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezik át.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 58. §

Relációk