tanulmányi szerződés

Tanulmányi szerződést a közigazgatási szerv akkor köt a közszolgálati tisztviselővel, ha támogatásra érdemesnek tartja a tanulmányait. Ennek keretében a munkáltató vállalja a tanulmányok támogatását (elengedi tisztviselőjét, kifizeti a térítési díjat, stb.), a tisztviselő pedig azt, hogy lefolytatja tanulmányait, majd a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn keresztül (de maximum öt évig) fenntartja jogviszonyát. Ha közszolgálati tisztviselő megszegi a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a munkáltató kérheti a támogatás visszafizetését. Ha pedig a munkáltató nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, a tisztviselő mentesül a vállalt kötelezettségei alól. A tanulmányi szerződést mindkét fél felmondhatja, ha a körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a szerződéses kötelezettségek teljesítését lehetetlenné teszi, vagy annak teljesítése aránytalan sérelemmel járna (pl. a munkáltató fizetésképtelenné vélik, vagy a tisztviselő családi okból nem tud tovább tanulni).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 86.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.121. o.

Relációk