jognyilatkozat

A közszolgálati tisztviselői törvény előnyben részesíti a megállapodásokat, hiszen azok feltehetően tükrözik mind a két fél szándékát. Ezzel együtt van helye egyoldalú jognyilatkozatnak is, de ebből csak akkor származhatnak jogok vagy kötelességek, ha azt jogforrás írja elő (pl. lemondás, felmentés). Az egyoldalú nyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá és – főszabályként – csak a címzett hozzájárulásával módosítható vagy vonható vissza (a tisztviselő pl. lemondhat a jogviszonyáról a munkáltató elfogadó nyilatkozata nélkül, de a lemondás visszavonásának hatályosságához már kell a hozzájárulás). A törvény szerint minden lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell foglalni, az írásba foglalás elmulasztása érvénytelenségi ok. A munkáltatót a jognyilatkozatok megtételekor a munkáltatói jogkör gyakorlója képviseli. A közszolgálati tisztviselő a legfontosabb jognyilatkozatokat (pl. kinevezés elfogadása, lemondás) csak személyesen teheti meg, egyébként meghatalmazott képviselő vagy hozzátartozó képviselheti.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 17-20.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.37-40.o.

Relációk