egyéb juttatás

A közszolgálati tisztviselők az alapilletményükön, az illetménykiegészítésükön és az illetménypótlékaikon túl a törvény, illetve a munkáltató által meghatározott egyéb juttatásokban részesülhetnek. Ezek közül alanyi jogon jár az un. Jubileumi jutalom, amely a közszolgálati pályán eltöltött hosszú szolgálati időt, a hűséget honorálja. 25, 30, 35 és 40 évi szolgálati jogviszony után jár és 2-5 havi illetménynek megfelelő összegű. A tisztviselő jogosult továbbá a cafetéria-juttatásra. Minden egyéb visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, egészségügyi, kulturális juttatás a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik. A munkáltató választhat a törvényben szereplő juttatások közül (pl. lakásépítési támogatás, családalapítási támogatás, szociális támogatés), de megállapíthat bármilyen más juttatást is.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 150-152.§

Relációk