hivatásos állomány

A fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai a széles értelemben vett közszolgálati alkalmazottak egyik csoportját képezik. E csoport önmagában is összetett, mert ide soroljuk egyfelől a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú tiszteket, altiszteket, másfelől pedig a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény tartozó egyenruhásokat. Ez utóbbiak a rendőrségnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítő szervezetnél,, a terrorizmust elhárító szervnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, az Országgyűlési Őrségnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál teljesítenek szolgálatot. Közös azonban minden hivatásos esetén, hogy olyan sajátos, különleges jogviszonyban állnak, amelyben önkéntes vállalás alapján, szigorú függelmi rendben, életük és testi épségük kockáztatásával, egyes alapjogaik (pl. politikai jogok) korlátozásának elfogadásával teljesítik a szolgálatot.

Tudományterület:

Forrás:

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról 2015. évi XLII. Törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról

Relációk