szakszervezeti szervezkedés szabadsága

A szakszervezeti szervezkedés szabadsága alapján a munkáltatóknak és a munkavállalóknak, továbbá szervezeteiknek jogában áll egymással tárgyalni, kollektív szerződést kötni, érdekeik védelmében együttesen fellépni, beleértve a munka beszüntetéséhez való jogot (sztrájkjog). A szakszervezeti szervezkedés szabadsága az alajogok második generációjához, a szociális jogok közé tartozik. Csak addig a mértékig tekinthető alapjognak, ameddig az egyesülési jog gyakorlása terjed.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt: Szociális jogok. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 328-329., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XVII. cikk

Relációk