európai polgárság

Az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára egyben uniós polgárnak tekinthető, az uniós polgárság azonban nem állampolgárság, és csupán szubszidiárius, azaz kiegészítő jellegű a tagállami állampolgárság mellett, ugyanakkor kapcsolódnak hozzá bizonyos státuszjogok. A szubszidiárius jelleg azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki uniós polgár lehessen, rendelkeznie kell valamely tagállam állampolgárságával, nem lehetséges az uniós polgárság önmagában való megszerzése. Az uniós polgársághoz is kapcsolódó státuszjogok, az Unión belüli mozgás és letelepedés szabadsága, az Európai Parlament tagjai választásán való választójog, az uniós intézményekben való hivatalviselési jog, illetve más tagállamok konzuli védelméhez való jog olyan harmadik országokban, amelyekben az állampolgárság szerinti ország nem rendelkezik külképviselettel.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 121.

Relációk