alkotmányjogi panasz

Az alkotmányjogi panasz intézménye az alapjogok védelmét szolgálja, az Alkotmánybíróság alapjogvédő funkciójához kötődik, egyfajta speciális jogorvoslatnak tekinthető, amelynek igénybevételére személyes érintettség esetén van lehetőség, magánérdek védelmében. Alkotmányjogi panasszal meg lehet támadni egyes általános jogalkotói aktusokat, valamint konkrét egyedi intézkedéseket, hatósági vagy bírósági döntéseket. A hatályos magyar jog az alkotmányjogi panasz három típusát ismeri. Konkrét normakontroll esetén adott személy a bíróság által egyedi ügyében alkalmazott jogszabály alkotmányossága kerül vizsgálatra utólagosan, a bírói döntést követően. Kivételesen akkor is lehetőség van alkotmányjogi panasz előterjesztésére, ha az adott alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés alkalmazása, illetve hatályosulása miatt közvetlenül, bírói döntés nélkül alapjogsérelmet szenvedett az egyén. Az alkotmányjogi panasz harmadik típusa a valódi alkotmányjogi panasz, amely az érintett alapjogát sértő, alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az Alkotmánybíróság. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 121-123.

Relációk