nemzetiségi szószóló

A nemzetiségi szószólók a parlamenti képviselőknél szűkebb jogosítványokkal rendelkező személyek, akik a tizenhárom elismert magyarországi nemzetiségek közül azokat képviselik, amely nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzata által állított nemzetiségi listára leadott szavazatok száma még a kedvezményes mandátumhoz szükséges kvótát sem érik el. A nemzetiségi szószólók egymáshoz mérten egyenlő mandátummal rendelkeznek, valamint a szabad mandátum elve is érvényesül rájuk nézve. Szavazati joggal csak a nemzetiségeket képviselő bizottságban rendelkeznek, amely a nemzetiségi szószólókból és a nemzetiségi képviselőkből áll. A nemzetiségek érdekeit érintő ügyekben kérdést intézhetnek ugyanahhoz a személyi körhöz, mint a képviselők. A plenáris üléseken csupán akkor van lehetőségük felszólalni, ha a többségi képviselőkből álló Házbizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzetiség érdekeit érinti egy adott napirendi pont, vagy ha rendkívüli ügy merül fel. A nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke kezdeményezheti a Házbizottság összehívását a célból, hogy valamely napirendi pontot ilyenné nyilvánítson. A szószólók tanácskozási joggal részt vehetnek az egyéb bizottságok ülésein is, azok jóváhagyása esetén.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 18.§, 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 13.§, 22.§, 29-29/A. §

Relációk