kodifikáció

A kodifikáció egy joganyag törvénykönyvekben (ún. kódexekben) való összefoglalását és közzétételét jelenti. A kodifikációs tevékenység a jogtörténet egészét végigkíséri, amire a legkorábbi időszakoktől kezdve találunk példát (pl. Hammurapi törvényoszlopa, a XII táblás törvények). A premodern kor törvénykönvveire a belső rendezetlenség jellemző: a szabályok közt logikai összefüggés nem figyelhető meg, azok gyakran kazuisztikus jellegűek (csak az adott esetre vonatkoznak). A rendezettség igényét tükröző modern kodifikáció első példáiként a napóleoni törvénykönyvek szolgálhatnak. Funkcióját tekintve a kodifikációnak jogösszefoglaló, jogrögzítő, jogalakító és jogalkotó funkciója lehet.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 72-74.

Relációk