monarchia

A monarchia olyan államforma, amelyben a legitimáció főszabály szerint tradícionális, azaz az uralkodó legitimitása a hagyományokon alapul, hatalma a trónöröklési rendből ered, nem pedig a nép általi választásból. Az uralkodó megbízatását nem meghatározott időtartamra nyeri el, hanem élethosszig, ugyanakkor lemondásra is lehetősége van. Léteznek azonban olyan monarchiák is, ahol az uralkodót választják. Ez azonban csupán a szabályt erősítő kivétel. Napjainkban Európában a monarchiák között a parlamentáris monarchiák vannak többségben, s az államfő általában hasonlóan protokolláris szerepet tölt be, mint a köztársasági elnök.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 57-59., Trócsányi László - Csink Lóránt: Államforma, kormányforma, államszerkezet. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 89-90.

Relációk