tiszta alkotmányjogi norma

A tiszta alkotmányjogi szabályok (normák) olyan szabályok, amelyeket csak és kizárólag az alkotmányjog szabályoz, s amely intézményekről így semmilyen más, az alkotmányjogon kívül eső norma nem tartalmaz szabályt. Ilyen intézmény például az Országgyűlés, a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság, melyek szabályozása az alkotmányjogon kívül semmilyen más jogágat nem érint. A vegyes alkotmányjogi normák ezzel szemben olyan szabályok, amelyek az alkotmányjogon kívül más jogágakat is érintenek. Ilyen például az ártatlanság vélelmére vonatkozó alkotmányjogi szabály, amely az alkotmányjog mellett a büntető eljárásjoghoz is kapcsolódik.

Tudományterület:

Forrás:

Trócsányi László: Alaptanok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 27-28.

Relációk