állami jelképek

Az állami jelképek az állam szuverenitását kifejező, különleges jogi védelemben részesülő szimbólumok, melyek közül a legelterjedtebbek a címer, a himnusz és a zászló, de léteznek más nemzeti jelképek is, úgy mint az állami pecsétek. Magyarországon nemzeti jelképeknek nevezzük az állami jelképeket, amelyek az Alaptörvényben felsorolásra kerültek. Ezek a Himnusz, a címer, valamint a zászló. A nemzeti jelképek sajátos büntetőjogi védelemben részesülnek, meggyalázásuk bűncselekménynek minősül. Használatuk nem korlátlan, arról külön sarkalatos törvény rendelkezik, melyben meghatározásra került, hogy mely szervek, mely esetekben és milyen módon használhatják a nemzeti jelképeket.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 106-107., Halász Iván: Az állam és jelképei. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 31-38.

Relációk