szövetségi állam

A szövetségi állam (föderáció) több tagállam egyesüléséből létrejövő állam, amelyben a szuverenitás – Georg Jellinek klasszikus felfogása szerint – nem a tagállamokat, hanem a szövetséget illeti meg. A szövetségi állam az államszövetséghez képest szorosabb egységet jelent, de a tagállamok államisága ebben az esetben sem szűnik meg: általában saját alkotmánnyal, saját törvényhozói, bírói és végrehajtó szervekkel rendelkeznek. A szövetségi és a tagállami szint között hatáskörmegosztás van, rendszerint a szövetségi alkotmány határozza meg, hogy mely ügyek tartoznak tagállami, és melyek szövetségi hatáskörbe. Ez utóbbiak intézésére közös szerveket hoznak létre és közös államfői tisztség is létesül. Szövetségi állam például az Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Németország és Oroszország.

Tudományterület:

Forrás:

Roman Herzog: Államkapcsolatok, in: Takács Péter (szerk.): Államtan - Írások a XX. századi általános államtudomány köréből (Budapest: Szent István Társulat, 2003) 847-867. Dezső Márta - Fürész Klára - Kukorelli István - Papp Imre - Sári János - Somody Bernadette - Szegvári Péter - Takács Imre: Alkotmánytan I. (Budapest: Osiris, 2007)

Relációk