jogutód nélküli megszűnés

A közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnik a tisztviselőt alkalmazó szerv jogutód nélküli megszűnésével. A jogutód nélküli megszűnés azt jelenti, hogy nincs olyan közigazgatási szerv, amely a megszűnt szerv feladainak egészét vagy akárcsak egy részét is átvenné. Így nincs mód a megszűnt közigazgatási szervnél alkalmazott tisztviselők további foglalkoztatására. Ebben az esetben a közszolgálati tisztviselő részére annak megfelelő összeget kell kifizetni, amely felmentése esetén a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményének fele meg. Ez általában egy havi illetmény. Ugyanakkor jár a tisztviselőnek végkielégítés.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 60.§

Relációk