átjárhatóság

A közszolgálati átjárhatóság azt jelenti, hogy megteremtik azokat a jogi, szervezeti, képzési-továbbképzési és egyéb feltételeket, melyek segítségével az egyik hivatásrendhez tartozó közszolgálati alkalmazott egy másik hivatásrendhez tartozó munkáltatónál folytathatja pályáját. A jelenlegi kormányzati intézkedések különösen a rendvédelmi szerveknél, a honvédségnél és az államigazgatási szerveknél alkalmazottak átjárását kívánják megkönnyíteni. Az átjárhatóságot szolgálják a hasonló hivatásetikai normák, a munkakör-alapú előmeneteli és illetményrendszerek kialakítása, a képzési-továbbképzési rendszerek egységesítése, a teljesítményértékelés azonos szabályai, a tartalékállomány kiterjesztése, illetve az állami/munkáltatói gondoskodás összehangolása.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013.4. fejezet (39-50.old.)

Relációk