alapilletmény

Az alapilletmény a közszolgálati tisztviselők illetményének legnagyobb összegű eleme. Kiszámításában meghatározó jelentősége van, hogy a tisztviselő melyik besorolási osztályba (I. felsőfokú végzettségű vagy II középiskolai végzettségű tisztviselők) tartozik, s azon belül melyik besorolási fokozatba. Ugyanis az egyes besorolási fokozatokhoz a szolgálati időtartamhoz igazodó, arányosan növekvő szorzószámú fizetési fokozatok tartoznak (melyeket a Kttv. 1. sz. melléklete tartalmaz). Az illetményalap és a szorzószám szorzata határozza meg a tisztviselő alapilletményének nagyságát. Ez az alapilletmény – az esetleges illetménykiegészítéssel együtt – el kell érje a garantált bérminimum összegét. Az így megállapított alapilletmény összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévet megelőző és minősítése (ennek hiányában teljesítményértékelése ) alapján főszabályként 50%-al (minisztériumokban 30%-al) megemelheti vagy 20 %-al csökkentheti.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 131-134.§

Relációk