öszeférhetetlenség (preztizs)

A kormányzati tisztviselői szolgálati jogviszonyban a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásának szem előtt tartásával kell eljárni. Ebből következően a közszolgálati tisztviselő a pálya presztizsének és a közbizalom fenntartásának érdekében sem a munkavégzése során, sem a magánéletében nem folytathat olyan tevékenységet és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a hivatalához méltatlan, vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. E fogalmakat a törvény nem magyarázza, de erre nincs is szükség. Mind a munkáltató, mind a bíróság meg tudja állapítani egy magatartásról vagy tevékenységről annak a közszolgálattal való összeférhetetlenségét az eset összes körülményének ismeretében.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 97. o.

Relációk