közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése

A közszolgálati tisztviselő és a munkáltató közötti bírósági jogvita speciális esete, amikor a bíróság megállapítja a jogviszony megszüntetésének jogellenességét és dönt a jogkövetkezményekről. A tisztviselő ilyenkor az eredeti munkakörbe való visszahelyezést csak kivételesen, a törvényben felsorolt esetekben kérheti (pl. a megszüntetés a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik). A bíróság ekkor sem helyezi vissza, ha az a munkáltatótól nem várható el (pl. a munkakör megszűnt időközben). Ha visszahelyezik a tisztviselőt, olyan helyzetbe kell hozni, mintha folyamatos lett volna a jogviszonya. Ha a tisztviselő nem kéri a visszahelyezést vagy a bíróság a munkáltató kérésére nem helyezi vissza, a bíróság az előbbieken túl még 2-12 havi illetményének megfelelő összeget is megítélhet. Végül, ha a tisztviselő nem kérheti a visszahelyezését, a bíróság 2-24 havi illetményének megfelelő összeget ítélhet meg. Ha a közszolgálati tisztviselő szünteti meg jogellenesen a jogviszonyát, köteles két havi illetményének megfelelő összeget megfizetni a munkáltatónak.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 190-191..§

Relációk